Podstawowe parametry techniczne i warunki pracy sprzęgieł TOP-M

Sprzęgło elastyczne TOP-M

Nowość w nasze ofercie!
Sprzęgła TOP-M HS jest to kolejny krok na przód w rozwoju rynku sprzęgieł wysoko elastycznych. 
Zaprojektowaliśmy sprzęgła o parametrach i trwałości sprzęgieł TOP-M HW, jednocześnie zapewniając możliwość montażu wkładki HS zarówno na wzmocnionych piastach HW jak i na piastach standardowych. 

Przeprojektowany system mocowania oraz zastosowanie najwyższej jakości materiałów pozwoliło nam osiągnąć efekt, który jednocześnie zadowoli użytkowników, jak i poprawi parametry pracy urządzeń pracujących w każdych warunkach.

Sprzęgła elastyczne TOP-M są elementem przenoszącym moment obrotowy w układzie napędowym. Składają się z dwóch piast skonstruowanych i wyprodukowanych indywidualnie dla określonej konfiguracji układu oraz z dwudzielnej wkładki elastomerowej (wielkość katalogowa).
Prawidłowo dobrane, a także właściwie zamontowane sprzęgło zapewnia optymalną wzajemną współpracę urządzeń oraz wieloletnią bezawaryjność.
Półosiowa dwudzielność wkładki pozwala na zasprzęglanie i rosprzęglanie łączonych urządzeń bez konieczności ich przesuwania.
Sprzęgło jest przeznaczone do pracy w temperaturze od -30 °C do +85 °C.

Sprzęgła występują w dwóch podstawowych wersjach długościowych z zastosowaniem wkładki krótkiej TOP–M oraz wkładki długiej TOP-MD (rys. 2) Odmianę krótką stosujemy przy niewielkiej odległości pomiędzy czopami, natomiast w sytuacji znacznej odległości pomiędzy łączonymi urządzeniami stosujemy wkładkę długą TOP-MD.

Jednakże ze względu na konstrukcję wkładki sprzęgła w wersji długiej występują do wielkości
TOP-MD80.

W układach napędowych w których występują nagłe i częste przeciążenia stosujemy dwa rozwiązania w zależności od charakterystyki pracy urządzenia. Jednym z nich jest zastosowany OKS (ograniczony kąt skrętu) – brak możliwości rozprzęglenia układu po zerwaniu awaryjnym wkładki.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie sprzęgła posiadającego w swojej konstrukcji bezpieczniki zrywalne. Tego typu rozwiązania stosuje się w napędach przenośników taśmowych, młynach wentylatorowych i kulowych, kruszarkach.

Sprzęgła TOP-M mogą być wyposażone w elementy dodatkowe jak bęben lub tarczę hamulcową tworząc zespoły sprzęgłowo-hamulcowe z zabudowanym hamulcem.

Wielkość sprzęgła określona jest w zależności od przenoszonego momentu obrotowego oraz dodatkowych parametrów pracy tj. temperatura, zmienność momentu w czasie, odchyłki geometryczne, charakterystyka układu napędowego itp.
W przypadku konieczności połączenia urządzeń w znacznej odległości od siebie – przekraczającej zastosowanie wkładek długich TOP-MD – stosuje się rozwiązania hybrydowe tj. połączenie sprzęgła TOP-M z wałem pośrednim i drugim sprzęgłem np. wielopłytkowym.

Zalety sprzęgła:

 • prosta konstrukcja
 • bezobsługowa praca
 • łatwy montaż i demontaż (wymiana wkładki bez konieczności rozsuwania współpracujących urządzeń)
 • tłumienie drgań (około 30%)
 • znaczna kompensacja niewspółosiowości wałów

TOP-M OKS

TOP-M

TOP-MB AMB

TOP-MBŁ

TOP-MD

Zespół sprzęgłowo – hamulcowy TOP-M TH OKS

Sprzęgła elastyczne TOP-M HW Standard

TOP-M HW ST – Niebieska wkładka

Sprzęgła elastyczne TOP-MD HW Standard

TOP-MD HW ST – Niebieska wkładka

Sprzęgła elastyczne TOP-M HW

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH PRACY

W przypadku konieczności zasprzęglenia urządzeń charakteryzujących się ciężkimi warunkami pracy, oraz dla napędów o znacznych obciążeniach stosuje się sprzęgła z zastosowaniem wkładki TOP-M o podwyższonych parametrach pracy w wykonaniu HW (kolor niebieski)

W układach napędowych w których występują nagłe i częste przeciążenia stosujemy dwa rozwiązania w zależności od charakterystyki pracy urządzenia. Jednym z nich jest zastosowany OKS (ograniczony kąt skrętu) – brak możliwości rozprzęglenia układu po zerwaniu awaryjnym wkładki.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie sprzęgła posiadającego w swojej konstrukcji bezpieczniki zrywalne. Tego typu rozwiązania stosuje się w napędach przenośników taśmowych, młynach wentylatorowych i kulowych, kruszarkach.

Wkładki elastyczne TOP-M wykonane w technologii HW charakteryzują się:

 • Zwiększoną odpornością na siły skręcające
 • Zwiększoną odpornością na rozrywanie
 • Zwiększoną odpornością na odkształcenia trwałe
 • Podwyższoną odpornością na oleje i kwasy mineralne

Sprzęgła bezpodporowe TOP-DG

Bezpodporowe sprzęgła TOP-DG produkowane są na bazie kompozytów zbrojonych włóknem węglowym. 
Standardowo stosowane w wentylatorowych chłodniach wody – zaprojektowane w celu przeniesienia momentu z silnika na przekładnię wentylatora.

Własności użytych materiałów pozwalają na zastosowanie ich w warunkach gdzie panuje wilgotność 100% i niekorzystna atmosfera chemiczna.

Podstawowe cechy sprzęgła:

 • przenoszone moce: od 22 do 250 kW
 • dostępne długości: od 1000 do 5000 mm
 • odporne na działanie trudnego środowiska zewnętrznego
 • sprzęgła membranowe z wkładkami elastycznymi ze stali nierdzewnej
 • ultralekkie łatwe w transporcie i montażu
 • niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
 • praktycznie bezobsługowe

Zalety sprzęgła:

 • brak gumowych elementów podlegających naturalnemu starzeniu
 • eliminacja problemu z zacierającymi się łożyskami wałów stalowych
 • łatwy i szybki montaż bez udziału dźwigu
 • odciążenie części maszyn w szczególności ich łożysk
 • odciążenie i uproszczenie całej konstrukcji układów napędowych
 • sprzęgła membranowe kompensują brak osiowości układu napędowego

Sprzęgło jednowkładkowe typu TOP-SJ

Sprzęgła przemysłowe TOP-SJ to sprzęgła elastyczne kłowe w wykonaniu stalowym.

Sprzęgła TOP-SJ występują w wielu typach do użycia w różnych aplikacjach. TOP-SJ to jedne z najbardziej rozpowszechnionych sprzęgieł podatnych.

Sprzęgła TOP-SJ jest to grupa sprzęgieł elastycznych kłowych skrętnych. Charakteryzują się niewielkim momentem bezwładności przy niewielkich gabarytach a stosunkowo dużej możliwości przeniesienia momentu obrotowego. Sprzęgła TOP-SJ są dokładnie obrabiane co wpływa korzystnie na ich właściwości kinematycznie co przekłada się na dłuższą żywotność sprzęgła. Sprzęgła TOP-SJ dzięki zastosowaniu elastycznego łącznika tłumią drgania skrętne przy przenoszeniu momentu obrotowego przy czym przenoszą w niewielkim stopniu występujące udary w układzie napędu.

Sprzęgła zębate

Sprzęgła zębate są wykorzystywane do mechanicznego połączenia dwóch obracających się wałów, które przenoszą moment obrotowy w skręcający, sztywny sposób. Moment obrotowy jest przenoszony z piasty na tuleję i odwrotnie poprzez pracujące zęby koła zębatego. Sprzęgła zębate kompensują niewspółosiowość początkową wałów, jak i późniejsze zmiany współosiowości. Wewnętrzne kuliste uzębienie koła zębatego wraz z sekcją styczną z zaokrąglonymi wierzchołkami zębów umożliwia piastom zębatym unoszenie się na ich centralnej osi, zapewniając ich osiowy poślizg i ciągły smarowy pływ, oraz eliminuje szkodliwą koncentrację naprężenia na uzębieniu koła zębatego. Uzębienie koła zębatego scentrowane na ich zewnętrznej średnicy z odpowiednim promieniowym prześwitem sprawia, że obracające się masy nie wytwarzają żadnych drgań podczas pracy przy małej prędkości i niskim momencie obrotowym. Gdy prędkość i moment obrotowy ulegają zwiększeniu, uzębienie koła zębatego centruje się na ich pracujących powierzchniach bocznych rozkładając obciążenie na wszystkie zęby.