Sprzęgła FLENDER

Posiadamy w ofercie pełną gamę sprzęgieł produkcji SIEMENS (FLENDER).
Do najczęściej stosowanych należą elastyczne sprzęgła kłowe typu N-EUPEX i BIPEX. Do tej grupy należą również elastyczne sprzęgła palcowe RUPEX. W ofercie znajdują się również często poszukiwane sprzęgła wysokoelastyczne oponowe i tarczowo-gumowe typów ELPEX, ELPEX-B, ELPEX-S.

Dla bardziej wymagających zastosowań oferujemy wysokojakościowe, zaawansowane technologicznie sprzęgła skrętnie sztywne typów ZAPEX i ARPEX. W przypadkach w których istnieje potrzeba zabezpieczenia, ochrony urządzeń napędzających lub napędzanych przed zniszczeniem polecamy sprzęgła przeciążeniowe typów AUTOGARD albo ARPEX-AKR lub ZAPEX-ZBR. W aplikacjach w których konieczny jest łagodny start/zatrzymanie oraz ograniczenie przenoszonego momentu oferujemy zaawansowane technologicznie sprzęgła hydrokinetyczne FLUDEX. Wartość przenoszonego momentu jest ustawiana stopniem napełnienia sprzęgła olejem.

Sprzęgła elastyczne

Sprzęgła elastyczne są najczęściej używane do łączenia silnika bezpośrednio z wałem urządzenia, a także montowane na wale wejściowym oraz wyjściowym przekładni. Piasty przekazują moment obrotowy za pomocą elementów elastycznych.

N-BIPEX

Sprzęgła FLENDER N-BIPEX to postęp w zakresie sprzęgieł elastycznych. Dostępne są w 10 wielkościach, obejmujących moment obrotowy w zakresie od 12 do 4650 Nm. Nowa seria spełnienia najważniejsze wymagania aplikacji przemysłowych. Innowacyjny projekt wkładki stworzony w oparciu o technikę modelowania krzywych („CURVED DESIGN”), czyni ze sprzęgła FLENDER N-BIPEX nowy standard w zakresie przeniesienia momentu obrotowego i niezawodności.

N-EUPEX

Elastyczne sprzęgła kłowe, dostarczane w 10 typoszeregach i 23 wielkościach. Występują w dwóch odmianach N-EUPEX (awaryjnie przenoszenie momentu po zniszczeniu wkładek) i N-EUPEX-DS (nie przenosi momentu po zniszczeniu wkładek).

N-EUPEX DS

Elastyczne sprzęgła kłowe, dostarczane w 10 typoszeregach i 23 wielkościach. N-EUPEX-DS nie przenosi momentu po zniszczeniu wkładek.

RUPEX

Piasty sprzęgieł RUPEX połączone są w sposób, który ułatwia montaż sprzęgła i gwarantuje wysoką odporność na zużycie w trakcie eksploatacji.

BIPEX

Sprzęgła BIPEX składają się z dwóch identycznych piast połączonych elastycznym pierścieniem, który jest zamontowany z bardzo małym luzem obwodowym.

Sprzęgła wysokoelastyczne

Sprzęgła ELPEX nie posiadają luzu skrętnego. Dzięki niskiej sztywności skrętnej i dobrym właściwościom tłumiącym, sprzęgła te znajdują zastosowanie w maszynach o bardzo niejednorodnym momencie obciążenia oraz dużych przesunięciach wałów. Sprzęgła ELPEX dostępne są w dziewięciu wielkościach dla momentów obrotowych do 90 000 Nm.

ELPEX

Sprzęgła oponowo-pierścieniowe, wysokoelastyczne, bez luzu skrętnego, dostarczane w 12 wielkościach.

ELPEX-B

Sprzęgła ELPEX B dostępne są w 15 wielkościach o nominalnym momencie obrotowym pomiędzy 24 Nm a 14 500 Nm.

ELPEX-S

Sprzęgła ELPEX-S występują w 12 wielkościach dla nominalnych momentów obrotowych od 330 do 63 000 Nm.

Sprzęgła skrętnie sztywne

ZAPEX-ZW

Uniwersalne sprzęgła zębate smarowane olejem lub smarem stałym z dopuszczalnymi odchyłkami kątowymi wałów do 1º.

ZAPEX-ZI

Dwu przegubowe sprzęgło stalowe z baryłkowato obrobionym uzębieniem zewnętrznym i małym luzem skrętnym.

ARPEX ARS-6

Sprzęgła stalowe ARPEX®, typoszereg ARS-6, bezobsługowe, stosowane dla niskich i średnich prędkości obrotowych, o dopuszczalnych odchyłkach kątowych wałów do 0,7º.

Sprzęgła przeciążeniowe

Sprzęgła przeciążeniowe dla napędów wymagających szczególnej i niezawodnej ochrony. Pozwalają uniknąć długich postojów i kosztownych napraw. Uniwersalne sprzęgła zębate jako sprzęgła przeciążeniowe w wykonaniu z kołkami ścinającymi dla momentów granicznych do maks. 1 027 000 Nm.

ARPEX-AKR

Sprzęgła przeciążeniowe dla napędów wymagających szczególnej i niezawodnej ochrony. Pozwalają uniknąć długich postojów i kosztownych napraw.

ZAPEX ZBR

Uniwersalne sprzęgła zębate jako sprzęgła przeciążeniowe w wykonaniu z kołkami ścinającymi dla dopuszczalnych odchyłek kątowych do 1o i momentów granicznych do maks. 1 027 000 Nm.

Sprzęgła hydrokinetyczne

Sprzęgła hydrokinetyczne FLUDEX o stałym wypełnieniu.
Dostarczane w 16 wielkościach konstrukcyjnych, 15 wykonaniach i 3 typoszeregach.

FLUDEX

Sprzęgła FLUDEX to sprzęgła hydrokinetyczne, działające w oparciu o zasadę Föttingera. Części sprzęgła po stronie wejściowej i wyjściowej nie są połączone mechanicznie. Moment obrotowy jest przekazywany poprzez przepływ cieczy roboczej pomiędzy wirnikiem a turbiną. Czas rozruchu urządzenia jest wydłużony, odbywa się łagodnie i bez obciążeń udarowych. Sprzęgła hydrokinetyczne posiadają łopatki promieniowe, dzięki czemu mogą pracować w obydwu kierunkach obrotów. Mogą być montowane w pozycji poziomej, pochyłej i pionowej. Sprzęgła FLUDEX, dzięki zoptymalizowanej komorze roboczej, pozwalającą na rozruch z ograniczonym momentem obrotowym, gwarantując bardzo mały poślizg podczas normalnej pracy.