+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

Sprzęgło zębate

Sprzęgła zębate są wykorzystywane do mechanicznego połączenia dwóch obracających się wałów, które przenoszą moment obrotowy w skręcający, sztywny sposób. Moment obrotowy jest przenoszony z piasty na tuleję i odwrotnie poprzez pracujące zęby koła zębatego. Sprzęgła zębate kompensują niewspółosiowość początkową wałów, jak i późniejsze zmiany współosiowości. Wewnętrzne kuliste uzębienie koła zębatego wraz z sekcją styczną z zaokrąglonymi wierzchołkami zębów umożliwia piastom zębatym unoszenie się na ich centralnej osi, zapewniając ich osiowy poślizg i ciągły smarowy pływ, oraz eliminuje szkodliwą koncentrację naprężenia na uzębieniu koła zębatego. Uzębienie koła zębatego scentrowane na ich zewnętrznej średnicy z odpowiednim promieniowym prześwitem sprawia, że obracające się masy nie wytwarzają żadnych drgań podczas pracy przy małej prędkości i niskim momencie obrotowym. Gdy prędkość i moment obrotowy ulegają zwiększeniu, uzębienie koła zębatego centruje się na ich pracujących powierzchniach bocznych rozkładając obciążenie na wszystkie zęby.