+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

Sprzęgło wysokoelastyczne SET

Sprzęgła wysokoelastyczne typu SET charakteryzują się możliwością dużej kompensacji gwałtownych, krótkotrwałych wzrostów obciążenia ponad nominalną wartość przenoszonego momentu obrotowego, a jednocześnie zabezpieczają cały zespół napędowy. W razie stałegozablokowania maszyny napędzanej przy pracującym silniku nastąpi zerwanie segmentu elastycznego, który pełni rolę bezpiecznika.Zwiększoną elastyczność sprzęgieł typu SET uzyskano poprzez zastosowanie dwóch elementów elastycznych: wkładki i segmentu. Piasta nakładana na wał przekładni jest połączona za pomocą śrub z “segmentem elastycznym” oraz tarczą kłową, która poprzez “wkładkę elastyczną” przenosi moment obrotowy na piastę osadzoną na wale silnika. Wkładka elastyczna jest swobodną w układzie w związku z czym, sprzęgło jest w tym miejscu rozłączne, co ma kapitalne znaczenie podczas zabudowy w napędzie, nie wymaga rozkręcenia połączeń śrubowych wykonanych podczas montażu w fabryce.

WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:

Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od – 40°C do +100°C. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę.

ZASTOSOWANIA:

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł wysokoelastycznych typu SET jest połączenie silnika elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i w innych maszynach i urządzeniach.