+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

Sprzęgło hydrokinetyczne SH

Sprzęgła hydrokinetyczne typu SH są przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych typu SH przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń.

ZASTOSOWANIA:

Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego w: przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych, strugach węglowych, kruszarkach, pompach oraz młynach, piecach obrotowych, elewatorach, rozdrabniarkach, ciągarkach i windach kablowych.

KORZYŚCI:

Silnik i maszyna mogą być dobierane wg warunków pracy stabilnej, a nie rozruchu- łagodny rozruch- możliwość użycia zwykłego silnika na prąd zmienny- ochrona silnika i maszyny- przedłużona trwałość części mechanicznych- wydłużenie okresów między remontami- równoważenie szybkości i obciążenia w napędach wielosilnikowych.