+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

Sprzęgło elastyczne SP

Podstawowe sprzęgło typu SP składa się z dwóch piast kłowych oraz wkładki elastycznej. Kształt kłów, piast jak również kształt wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego. Zastosowane standardowo w sprzęgłach wkładki elastyczne posiadają twardość 92ºSh A. Istnieje możliwość zastosowania wkładki o twardości od 80ºSh A do 98ºSh A. Dzięki właściwościom wkładki elastycznej sprzęgła te znalazły szerokie zastosowanie w napędach o dużym obciążeniu dynamicznym i to zarówno w napędach z silnikiem elektrycznym, spalinowym czy hydraulicznym. Są przeznaczone do napędów, w których decydującym jest czynnik stałych obrotów przy łatwym rozruchu.

WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:

Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od -30ºC do +80ºC (chwilowo do +100ºC). Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, wodę słoną.