+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

Ręczne młotki pneumatyczne

UDOWA I DZIAŁANIE

Młotki pneumatyczne składają się z trzech zasadniczych zespołów:

  • uchwytu kompletnego z zaworem kulowym,
  • rozrządu sterowania,
  • cylindra z bijakiem, osłonom wydmuchu i osłonom grota.

Młotki uruchamia się przez wywarcie nacisku na dźwignię powodująca doprowadzenie sprężonego powietrza do rozrządu sterującego i cylindra. Ruch bijaka powoduje uderzenie w czoło grota oraz otwarcie kanałów wylotowych. Sprężone powietrze przesuwa suwak sterujący i po powrocie bijaka w pierwotne położenie następuje kolejny cykl pracy.

W czasie pracy młotki muszą być bezwzględnie smarowane olejem maszynowym za pomocą smarownicy przewodowej SP-1/25.

ZASTOSOWANIE

Młotki pneumatyczne typu MP-7K, MP-9K i MPU-11produkowane są przez Spółkę GONAR-BIS na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej.

Służą one do urabiania węgla, prac wyburzeniowych, skuwania betonu oraz kucia w poziomie i pionie. Mogą być używane w górnictwie rud i innych kopalin, w budownictwie, przy robotach drogowych i innych.

Narzędziami urabiającymi wg normy PN-93/G-56305 są:

  • grot 22 dla młotka MP-7K
  • grot 25 dla młotka MP-9K i MPU-11

Młotki spełniają warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005rr. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.