+48 32 251 06 36 biuro@topmarko.pl

TOP-M HW

Zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych

warunkach pracy

Badania dynamiczne wkładki TOP-M

Zakres badań obejmował:

  • MN pomiar momentu nominalnego wkładki
  • MP pomiar momentu pośredniego wkładki
  • MMax pomiar momentu maksymalnego wkładki
  • MZ moment zerwania wkładki

Wykres momentu obciążenia podczas pracy wkładki wysokoelastycznej

Wykres momentu obciążenia do zerwania wkładki wysokoelastycznej

Wnioski z przeprowadzonych badań:

Dla wkładki wysokoelastycznej TOP-M, podczas badań niszczących, zerwanie nastąpiło na części elastycznej po przekroczeniu maksymalnego momentu przenoszonego przez wkładkę.