Sprzęgła elastyczne SP

Sprzęgło elastyczne SP

      Podstawowe sprzęgło elastyczne typu SP składa się z dwóch piast kłowych oraz wkładki elastycznej. Kształt kłów piast jak również kształt wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego.

 

     Zastosowane standardowo w sprzęgłach wkładki elastyczne posiadają twardość 92OShore A. Istnieje możliwość zastosowania wkładki o twardości od 80OShore A do 98OShore A. Dzięki właściwościom wkładki elastycznej sprzęgła te znalazły szerokie zastosowanie w napędach o dużym obciążeniu dynamicznym i to zarówno w napędach z silnikiem elektrycznym, spalinowym czy hydraulicznym. Są przeznaczone do napędów, w których decydującym jest czynnik stałych obrotów przy łatwym rozruchu. Produkowane w MOJ S.A. Katowice sprzęgła elastyczne typu SP obejmują podstawowy zakres momentów znamionowych od 4 Nm do 7500 Nm.

 

WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:

Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od -30OC do +80OC. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę. Mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w strefach "a", "b" i "c" zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węgłowego.

 

ZASTOSOWANIA:

Przemysł maszynowy

 

+48 32 251 06 36

+48 502 025 080